5 Tháng Ba, 2018

Bước tiếp theo là gì sau khi Mẫu đơn I-130 của bạn được chấp thuận

Để có được một tấm thẻ xanh thông qua gia đình , bước đầu tiên là nộp Mẫu I-130 và làm cho nó được chấp thuận.

Mẫu I-130,Petition for Alien Relative được sử dụng để xác định mối quan hệ gia đình giữa một công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân (người giữ thẻ xanh) và người muốn chuyển đến Hoa Kỳ Người nộp Mẫu I-130 là Hoa Kỳ công dân hoặc chủ thẻ xanh, không phải là người muốn thẻ xanh.

Mẫu Đơn I-130 của Hoa Kỳ Mẫu đơn I-130 là đơn xin công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân nộp đơn để bảo trợ các thành viên trong gia đình họ thường trú nhân (thẻ xanh). Để có I-130 được chấp thuận, bạn phải thiết lập mối quan hệ với mỗi thành viên trong gia đình mà bạn tài trợ.

Nếu là công dân Hoa Kỳ, bạn có đủ tư cách để nộp Mẫu I-130 cho:

Vợ / chồng

Con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi)

Con trai hoặc con gái chưa lập gia đình (từ 21 tuổi trở lên)

Con trai, con gái đã kết hôn ở mọi lứa tuổi

Anh chị em (nếu bạn 21 tuổi trở lên)

Cha hoặc mẹ (nếu bạn 21 tuổi trở lên)

Nếu bạn là thường trú nhân tại Hoa Kỳ, bạn có đủ điều kiện nộp Mẫu I-130 cho:

Vợ / chồng

Con chưa lập gia đình (dưới 21 tuổi)

Con trai hoặc con gái chưa lập gia đình (từ 21 tuổi trở lên)

Mẫu đơn I-130 phải được nộp bất kể thành viên gia đình bạn đang bảo trợ là ở trong hay ngoài nước Mỹ. Các quy trình sau đây khác nhau dựa trên hoàn cảnh của thân nhân:

Nếu thành viên gia đình của bạn đã ở trong nước Mỹ và nhập thị thực Hoa Kỳ hợp lệ thì thành viên gia đình của bạn có thể nộp Mẫu I-485 , Đơn Xin Điều Chỉnh Tình Trạng, đồng thời nộp Mẫu I-130. Đây được gọi là nộp đơn đồng thời.

Nếu thành viên gia đình của bạn không nhập cảnh Hoa Kỳ bằng thị thực Hoa Kỳ hợp lệ hoặc đang sống ở nước ngoài, khi được chấp thuận Mẫu I-130, thành viên gia đình của bạn sẽ nhận được thông báo bằng thư để xin thị thực nhập cư tại cơ quan lãnh sự Hoa Kỳ ở nước ngoài.Đây được gọi là chế độ lãnh sự

Có một vài cách để trở thành chủ thẻ xanh, nhưng phổ biến nhất là thông qua một công dân Hoa Kỳ hoặc thành viên gia đình thường trú (Mẫu I-130) hoặc thông qua một chủ lao động Mỹ (Mẫu I-140).

Sau khi phê duyệt I-130

Giống như hầu hết các quy trình nhập cư, các bước tiếp theo bạn sẽ thực hiện sau khi phê duyệt I-130 sẽ khác nhau tùy thuộc vào tình huống của bạn. Trong trường hợp nộp đơn xin thẻ xanh, các bước sẽ khác nếu bạn là người nộp đơn xin thẻ xanh ở Hoa Kỳ hoặc nộp đơn từ nước sở tại.

Nếu bạn nộp đơn xin thẻ xanh từ bên trong Hoa Kỳ và mẫu đơn I-130 của thành viên gia đình bạn đã được USCIS chấp thuận, bạn phải tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện để điều chỉnh tình trạng của mình bằng cách nộp Mẫu I-485, Đơn Đăng ký Nơi ở vĩnh viễn hoặc Điều chỉnh Tình trạng và hoàn thành toàn bộ quá trình ở Hoa Kỳ

Nếu bạn có thể điều chỉnh tình trạng của mình, bạn sẽ phải nộp Mẫu I-485 (và trải qua toàn bộ quá trình của đơn, có thể bao gồm một cuộc phỏng vấn với một viên chức di trú) và chờ sự chấp thuận của họ.

Nếu bạn nộp đơn xin thẻ xanh từ bên ngoài Hoa Kỳ và I-130 của gia đình bạn đã được chấp thuận, USCIS sẽ gửi đơn đăng ký tới Trung tâm Visa Nevada (NVC), là tổ chức xử lý các đơn xin thẻ xanh từ người những người đang nộp đơn từ bên ngoài Hoa Kỳ NVC có trách nhiệm thông báo cho bạn nếu bạn có một số thị thực có sẵn cho bạn.

Chính phủ Hoa Kỳ đặt ra giới hạn số lượng thị thực nhập cư mỗi năm cho một số đơn xin thẻ xanh nhất định. Không có giới hạn số thị thực di dân cho người nộp đơn xin thẻ xanh mà những thành viên gia đình gần nhất của các nhà tài trợ Mẫu I-130 của họ (vợ hoặc chồng của công dân Hoa Kỳ, con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ và cha mẹ của công dân Hoa Kỳ).

Nếu số visa có sẵn cho bạn thì bước tiếp theo của bạn là nộp đơn xin thị thực nhập cư, DS-260, ứng dụng điện tử Visa nhập cư (và trải qua toàn bộ quá trình nộp đơn, thường là phỏng vấn một cán bộ di trú tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở nước bạn).

Nếu số thị thực không có sẵn cho bạn, bạn sẽ phải chờ thông báo từ NVC cho phép bạn biết khi bạn có một số. Tùy thuộc vào loại đơn đăng ký của bạn và quốc gia bạn đang ở thời gian chờ đợi có thể thay đổi từ vài tháng đến vài năm

Theo visahoaki

(Visited 102 times, 1 visits today)