19 Tháng Sáu, 2019

Lịch chiếu kháng di dân visa Mỹ tháng 7/2019

Theo thông tin chính thức từ Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại Washington vào ngày 14/6/2019 đã có lịch cấp chiếu khán di dân dành cho diện bảo lãnh gia đình trong tháng 7/2019 như sau:

Diện visa Ngày ưu tiên So với lịch của tháng trước
F1 08/03/2012 Tăng 3 tuần
F2A 15/07/2017 Đứng yên
F2B 01/09/2013 Tăng 14 tuần
F3 08/03/2007 Tăng 10 tuần
F4 15/06/2006 Tăng 10 tuần

Như vậy lịch chiếu kháng di dân tháng 7/2019 tiếp tục tăng ngày ưu tiên lên, nhiều nhất là diện F2B tăng 14 tuần trong tháng so với tháng trước.

Chú thích:

– Diện F1 : Con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ
– Diện F2A : Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân
– Diện F2B : Con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân
– Diện F3 : Con đã lập gia đình của công dân Mỹ
– Diện F4 : Anh chị em của công dân Mỹ
– Tu sĩ : Luôn luôn hiệu Lực

(Visited 130 times, 1 visits today)